ผู้บริหาร

นายอุดม แข็งขัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2011
ปรับปรุง 07/01/2015
สถิติผู้เข้าชม 562785
Page Views 643087
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่รองทางสติปัญญา ม.1-ม.3 ลำดับที่1 ระดับสูญเครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:43  อ่าน 169 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่รองทางสติปัญญา ป.1-ป.6 ลำดับที่1 ระดับสูญเครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางอรอุมา เลี้ยงวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:43  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่รองทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ลำดับที่1 ระดับสูญเครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริรัตน์ แข็งขัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:40  อ่าน 175 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพ่รองทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ลำดับที่1 ระดับสูญเครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรจนา หนองเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:39  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้สอน การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ลำดับที่1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสุรีรัตน์ สถิตย์พงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:36  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้สอน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่12 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพาภรณ์ ปิดตาลาคะ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:31  อ่าน 267 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้สอน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่12 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดวงธิดา ประกอบคำ
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:31  อ่าน 378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้สอน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่4 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นายเลิศศักดิ์ สามิดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:28  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้สอน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่4 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางวิภารัตน์ สังมาตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:27  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คุณครูผู้สอน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63 ลำดับที่4 ระดับศูนย์เครือค่ายฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพาริณี เหล่ามาลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2556,13:25  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..

โรงเรียนชุมชนโนนแดง เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7
         ผู้จัดทำ ฝ่ายไอทีโรงเรียนชุมชนโนนแดง
           Email: cnd_school@hotmail.co.th